اطلاعات و اخبار حقوقی

صفحه اصلی

اطلاعات و اخبار حقوقی

نمونه دادنامه با موضوع ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی بدون اجازه مخصوص دولت

نمونه دادنامه با موضوع ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی بدون اجازه مخصوص دولت
نمونه دادنامه با موضوع ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی بدون اجازه مخصوص دولت شاکی:… با وکالت خانم‌ها… متهم: … با وکالت آقای … اتهام‌ها: ۱. ازدواج خارجی بدون اجازه مخصوص دولت با زن ایرانی ۲. عدم ثبت ازدواج دائم یا طلاق یا رجوع گردش‌کار خانم… با وکالت خانم‌ها… شکایتی علیه متهم … تبعه کشور افغانستان تحت عنوان ازدواج با بانوی ایرانی بدون رعایت مقررات قانونی و عدم ثبت واقعه …
ادامه مطلب

نظریه مشورتی درخصوص نحوه احراز مجرمیت شخص حقوقی

نظریه مشورتی درخصوص نحوه احراز مجرمیت شخص حقوقی
آیا برای احراز مجرمیت شخص حقوقی، لزوماً احراز مجرمیت نماینده آن لازم است؟ این سؤال بالاخص در مورد شرکت‌های بسیار بزرگ یا شهرداری‌ها و ادارات شهرهای بزرگ مطرح می‌گردد که عملاً جرم (غالباً تسبیب در جنایت) قابل انتساب به شخص حقیقی که نماینده شخص حقوقی بوده، نیست؛ اما تقصیر کلیت شخص حقوقی محرز است و دادسرا صرفاً در مورد شخص حقوقی کیفرخواست صادر می‌نماید. آیا بدون صدور کیفرخواست در مورد …
ادامه مطلب

آیا در صورت تاخیر شرکت در پرداخت سود سهام می‌توان دادخواست خسارت تاخیر تادیه مطرح کرد؟ ( نمونه پرونده)

آیا در صورت تاخیر شرکت در پرداخت سود سهام می‌توان دادخواست خسارت تاخیر تادیه مطرح کرد؟ ( نمونه پرونده)
شخصی با ارائه  گواهی سپرده به شماره 0865098 مالکیت خود را بر تعدادی از سهام شرکت خواهان اثبات می‌نماید و مطابق با رونوشت مصدق ترازنامه سال 1391 شرکت اعلام می‌نماید که: مطابق با ترازنامه تقدیمی مقرر گردیده بود که خوانده نسبت به پرداخت سود سهام به اینجانب به مبلغ 8800 میلیون ریال اقدام نماید اما تا کنون نسبت به پرداخت آن اقدامی نکرده است لذا الزام خوانده به پرداخت سود …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

برخی از موکلین ما