دفتر حقوقی پرگاس

  • ​​​علی سیفی 

  • ​​​​​​​مهسا عباسی

  • ​​​​​​​وکلای پایه یک دادگستری

بهترین وکلا

فرد نمی تواند تمام اموال خود را وصیّت کند

دقت کنید که بحث اجرای وصیّت زمانی مطرح می شود که فرد در قید حیات نیست. برای مثال: فرد در حال حاضر در زمان حیات وصیتی می نویسد اما تا زمانی که فوت نشده است می تواند از آن منصرف شود لذا وقتی می گوییم وصیّت، منظور پس از مرگ فرد است چون در زمان حیات فرد می تواند درباره تمام اموال خود تصمیم بگیرد اصلا می تواند تمام اموال خود …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها