آیا در صورت تاخیر شرکت در پرداخت سود سهام می‌توان دادخواست خسارت تاخیر تادیه مطرح کرد؟ ( نمونه پرونده)

آیا در صورت تاخیر شرکت در پرداخت سود سهام می‌توان دادخواست خسارت تاخیر تادیه مطرح کرد؟ ( نمونه پرونده)
شخصی با ارائه  گواهی سپرده به شماره 0865098 مالکیت خود را بر تعدادی از سهام شرکت خواهان اثبات می‌نماید و مطابق با رونوشت مصدق ترازنامه سال 1391 شرکت اعلام می‌نماید که: مطابق با ترازنامه تقدیمی مقرر گردیده بود که خوانده نسبت به پرداخت سود سهام به اینجانب به مبلغ 8800 میلیون ریال اقدام نماید اما تا کنون نسبت به پرداخت آن اقدامی نکرده است لذا الزام خوانده به پرداخت سود …
ادامه مطلب

آیا مطالبه سود سهام از شرکت امکان‌پذیر است؟ (نمونه پرونده)

آیا مطالبه سود سهام از شرکت امکان‌پذیر است؟ (نمونه پرونده)
در پرونده‌ای، شخصی که سهامدار یک شرکت سهامی خاص بوده است، دادخواستی مبنی بر مطالبه سود حاصله از سهام  و الزام به خروج از شرکت به همراه خسارات دادرسی را علیه شرکت متبوع تقدیم یکی از دادگاه‌های شهر تهران می‌کند وقت رسیدگی تعیین و جلسه تشکیل می‌شود، دادگاه پس از استماع اظهارت طرفین قرار کارشناسی صادر و موضوع را به کارشناس حسابداری  ارجاع می‌نماید، با درخواست کارشناس منتخب، کارشناس ارزیابی …
ادامه مطلب

رد دعوای خواهان اعسار از پرداخت محکوم به

رد دعوای خواهان اعسار از پرداخت محکوم به
در این پرونده، خواهان که پیش‌تر محکوم به پرداخت مبلغی به موکل شده بود با طرح دعوای اعسار و ارائه شهود سعی در تقسیط و اثبات اعسار خود داشته است علیرغم داشتن شهادتنامه به دلیل آن که اصل به ایسار اشخاص در شرایط مربوط به ماده 7 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت های مالی می‌باشد، خواسته ایشان رد گردید متن کامل رای  
ادامه مطلب

نمونه دادنامه‌ی اخذ شده در خصوص ضبط ضمانت نامه بانکی

نمونه دادنامه‌ی اخذ شده در خصوص ضبط ضمانت نامه بانکی
در این پرونده موکل ( مشتکی عنه) که دارنده‌ی آزانس مسافرتی می‌باشد با توجه به عدم بازگشت شاکی از سفر سیاحتی به حوزه‌ی شینگن ( این سفر توسط آژانس ایشان ترتیب داده شده بود )اقدام به ضبط ضمانت نامه بانکی ایشان نموده است و در همین خصوص شکات اقدام به طرح شکایت خیانت در امانت و کلاهبرداری نموده‌اند پرونده در دادسرا مطرح و پس از حضور در چند جلسه رسیدگی …
ادامه مطلب

نمونه رای دادگاه تجدیدنظر در دعوا به خواسته پرداخت خسارت معنوی ناشی از جرم

نمونه رای دادگاه تجدیدنظر در دعوا به خواسته پرداخت خسارت معنوی ناشی از جرم
شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادنامه‌ای مبنی بر الزام تجدیدنظرخوانده به پرداخت ۶ میلیون تومان به عنوان خسارت معنوی ناشی از بزه‌های توهین و تهدید صادر کرد. در این رای که در خرداد ۱۴۰۱ صادر شده با استناد به ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، جبران خسارت معنوی به طریق مالی نیز از جانب مجنی‌علیه قابل مطالبه دانسته شده است. ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری: شاکی می‌تواند جبران …
ادامه مطلب

نمونه رای با موضوع وضعیت حقوقی «عقد رهن» بعد از تاریخ توقف ورشکسته

نمونه رای با موضوع وضعیت حقوقی «عقد رهن» بعد از تاریخ توقف ورشکسته
تجدیدنظرخواه: بانک … تجدیدنظرخوانده: اداره تصفیه امور ورشکستگی خواسته ها: ۱. سایر دعاوی غیرمالی ۲. مطالبه خسارت دادرسی گردشکار: پس از وصول پرونده وجری تشریفات، النهایه هیات شعبه تشکیل و با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و انشاء رای می نماید: رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک … با نمایندگی قضائی آقای … بطرفیت تجدیدنظرخواندگان ۱- اداره تصفیه امور ورشکستگی استان آذربایجان شرقی ۲- اداره تصفیه امور ورشکستگی تبریز نسبت به دادنامه صادرشده …
ادامه مطلب

نمونه رای در دعوای فسخ نکاح به جهت عدم بکارت زوجه

نمونه رای در دعوای فسخ نکاح به جهت عدم بکارت زوجه
رای دادگاه در خصوص دعوای آقای… فرزند… با وکالت آقای… فرزند… با وکالت آقای… به طرفیت خانم… بخواسته فسخ نکاح به جهت عدم بکارت زوجه، به انضمام مطالبه کلیه خسارات دادرسی؛ به این شرح که خواهان در جلسه اول دادرسی مورخه ١۴٠٠/۱۰/۱۱ اظهار داشته است: «عرائضم به شرح دادخواست تقدیمی است. تاریخ عقد ما ١۴٠٠/۰۸/۰۸ می باشد بنده حدود ۱۷ الی ۱۸ روز بعد از عقد نکاح متوجه شدم که …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها