دفتر حقوقی پرگاس

  • ​​​علی سیفی 

  • ​​​​​​​مهسا عباسی

  • ​​​​​​​وکلای پایه یک دادگستری

بهترین وکلا

حقوق زنان در قوانین ایران/ دیه زنان برابر دیه مردان پرداخت می‌شود

موضوع برابری دیه زنان با مردان، پیوسته مورد توجه محافل مختلف حقوقی و اجتماعی بوده است که با تدابیر صورت گرفته این موضوع تحقق یافته است. پیش از تصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 1387 و مستند به تبصره 2 از ماده 4 آن که مفادش عیناً در قانون بیمه اجباری مصوب 1395 نیز تکرار گردید در خصوص آسیب های بدنی ناشی از سوانح رانندگی و هر نوع آسیبی …
ادامه مطلب

شورای عالی کار مطابق قانون چه نقشی در روابط کارگر و کارفرما دارد؟

در ابتدا رابطه­‌ی کارگر و کارفرما به صورت قرارداد بوده است و به این جهت که قدرت و ثروت در دست کارفرمایان بوده، کارگران مجبور به قبول هر نوع شرطی که آنان مقرر می­‌کردند، می­‌شدند. با توجه به مسائلی که پیش آمد موضوع فرهنگ حقوق جمعی کار در حال شکل­‌گیری بود و اهمیت و ضرورت سازمان­‌های جمعی کارگر و کارفرما بیشتر حس شد و نمایندگان این دو قشر برای توافق­‌هایی …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها