دفتر حقوقی پرگاس

  • ​​​علی سیفی 

  • ​​​​​​​مهسا عباسی

  • ​​​​​​​وکلای پایه یک دادگستری

بهترین وکلا

حقوق زنان در قوانین ایران/ دیه زنان برابر دیه مردان پرداخت می‌شود

موضوع برابری دیه زنان با مردان، پیوسته مورد توجه محافل مختلف حقوقی و اجتماعی بوده است که با تدابیر صورت گرفته این موضوع تحقق یافته است. پیش از تصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 1387 و مستند به تبصره 2 از ماده 4 آن که مفادش عیناً در قانون بیمه اجباری مصوب 1395 نیز تکرار گردید در خصوص آسیب های بدنی ناشی از سوانح رانندگی و هر نوع آسیبی …
ادامه مطلب

شورای عالی کار مطابق قانون چه نقشی در روابط کارگر و کارفرما دارد؟

در ابتدا رابطه­‌ی کارگر و کارفرما به صورت قرارداد بوده است و به این جهت که قدرت و ثروت در دست کارفرمایان بوده، کارگران مجبور به قبول هر نوع شرطی که آنان مقرر می­‌کردند، می­‌شدند. با توجه به مسائلی که پیش آمد موضوع فرهنگ حقوق جمعی کار در حال شکل­‌گیری بود و اهمیت و ضرورت سازمان­‌های جمعی کارگر و کارفرما بیشتر حس شد و نمایندگان این دو قشر برای توافق­‌هایی …
ادامه مطلب

نقدی بر آیین نامه داوری خانه تئاتر

آیین نامه داوری خانه تئاتر در شش ماده تدوین و در تیرماه سال هزار و سیصد و نود هشت به تصویب خانه تئاتر رسیده است اصولا مبحث داوری تابع ضوایط قانونی مندرج در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد، قوانین مندرج در مبحث داوری در بسیاری از موارد امکان تغییر و تعدیل را دارند لذا معمول است که نهادهایی که دارای بخش داوری هستند آیین نامه تحت این عنوان …
ادامه مطلب

بروز بیماری کرونا و تاثیر آن بر قراردادهایی حوزه‌ی هنر قسمت اول

با شیوع و فراگیری ویروس کرونا و تعطیلی مراکز هنری من جمله تماشاخانه ها و سینماها موضوع قراردادهای "اجرای نمایش"، منعقد شده تا قبل از این بیماری محور گفت و گوهای زیادی شده است این قراردادها با توجه به آن که قالب خاصی برای آن در قانون تعریف نشده است بر اساس ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی اراده ها منعقد می‌گردد، البته عده‌ایی اصرار بر اجاره نامیدن این …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها