دفتر حقوقی پرگاس

  • ​​​علی سیفی 

  • ​​​​​​​مهسا عباسی

  • ​​​​​​​وکلای پایه یک دادگستری

بهترین وکلا

قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی

قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی ماده 1 - به منظور افزایش سهم حمل و نقل ریلی از طریق جذب و گسترش سرمایه گذاریهای مورد نیاز و ارتقاء بهره‌وری و ارائه خدمات مطلوب به مشتریان با حفظ مالکیت دولت بر شبکه ریلی به شرکتهای حمل و نقل ریلی خصوصی و تعاونی و شرکتها و مؤسسات معتبر در ارائه خدمات وابسته به آن اجازه داده میشود تا از …
ادامه مطلب

کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک

ماده یکم ۱-کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک ناظر به شناسایی و اجرای آن دسته از احکام داوری است که در اختلاف بین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی و در قلمرو کشوری غیر از کشوری که در آن تقاضای شناسایی و اجرای حکم شده است صادر گردد. همچنین ناظر است بر احکام داوری که در قلمرو دولت متقاضی عنه، حکم داخلی تلقی نگردد. ۲- مراد از احکام داوری نه …
ادامه مطلب

قانون موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولتهای ساحلی خزر

قانون موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولتهای ساحلی خزر ماده‌واحده ـ موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولتهای ساحلی خزر مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجراء و هرگونه تغییر، تکمیل یا اصلاح این …
ادامه مطلب

ممنوعیت اشتغال دانشجویان دکتری در خارج از اوقاتی که موظّف به حضور در دانشگاه هستند، مغایر با قانون است

ممنوعیت اشتغال دانشجویان دکتری در خارج از اوقاتی که موظّف به حضور در دانشگاه هستند، مغایر با قانون است
ادامه مطلب

درصورت تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی، تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴٢ قابل اعمال نیست

دکتر علی خالقی، حقوقدان و استاد دانشگاه، در حساب اینستاگرام خود از صدور یک رای وحدت رویه جدید در جلسه امروز (سه‌شنبه) هیات عمومی دیوان عالی کشور خبر داد. بر این اساس و مطابق رای جدید، در مواردی که شاکی خصوصی از حکم صادر شده تجدیدنظرخواهی کرده باشد، تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعمال نیست. متن کامل یادداشت دکتر خالقی درباره این رای را در ادامه بخوانید: …
ادامه مطلب

رای وحدت رویه جدید هیات عمومی دیوان عالی کشور: تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، جرمی آنی است

دکتر علی خالقی، حقوقدان و استاد دانشگاه، در حساب اینستاگرامی خود از صدور یک رای وحدت رویه جدید درباره مرور زمان جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها خبر داد و اعلام کرد که هیات عمومی دیوان عالی کشور این جرم را یک جرم «آنی» دانسته است. این وکیل دادگستری ضمن اعلام نظر خود مبنی بر «مستمر بودن» جرم تغییر کاربری اراضی زراغی و باغ‌ها در تشریح جلسه روز سه‌شنبه …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها