اطلاعات و اخبار حقوقی

صفحه اصلی

اطلاعات و اخبار حقوقی

ماده واحده تاسیس موسسات مدیریت جمعی حقوق مالکیت ادبی و هنری

ماده واحده تاسیس موسسات مدیریت جمعی حقوق مالکیت ادبی و هنری
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ماده واحده «تأسیس مؤسسات مدیریت جمعی حقوق مالکیت ادبی و هنری» که در جلسه ۸۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۴۵٣ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می گردد: «ماده واحده- در راستای اجرای اقدام ملی (١۶) از راهبرد کلان (۹) نقشه مهندسی فرهنگی …
ادامه مطلب

ابطال اطلاق بند ۷ دستورالعمل اجرایی نام خانوادگی (درباره نحوه تغییر نام خانوادگی فرزندان کمتر از ۱۸سال)

ابطال اطلاق بند ۷ دستورالعمل اجرایی نام خانوادگی (درباره نحوه تغییر نام خانوادگی فرزندان کمتر از ۱۸سال)
اطلاق بند ۷ دستورالعمل اجرایی نام خانوادگی شماره ۵۴/ ش۴ مورخ ۱۳۸۰/۷/۵ مصوب شورای عالی ثبت احوال که مقرر داشته تغییر نام خانوادگی فرزندان کمتر از ۱۸ سال به درخواست پدر خواهد بود، در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شد و بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام شد متن دادنامه تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۹/۲۸       شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۴۹۰۵   شماره پرونده: ۹۹۰۳۳۳۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: …
ادامه مطلب

عدم ابطال بخشنامه غیرمالی دانستن اسناد اقرار به وصول، بذل، ابراء ذمه زوج و هبه مهریه

عدم ابطال بخشنامه غیرمالی دانستن اسناد اقرار به وصول، بذل، ابراء ذمه زوج و هبه مهریه
عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۳۸۳۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری  شماره پرونده: هـ ت / ۰۲۰۰۴۸۳ شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۹۴۴۹       تاریخ:۲۹/۰۹/۱۴۰۲ طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۸۳۴۱/۱۴۰۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گردشکار شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و …
ادامه مطلب

اصلاحیه آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی

اصلاحیه آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی
  بنا به پیشنهاد رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تبصره ماده ۳۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی، مصوب ۶/۱۲/۱۳۹۸ رییس قوه قضاییه، حذف و یک ماده تحت عنوان ماده ۳۹ مکرر به شرح زیر به آن الحاق می‌گردد: ماده ۳۹ مکرر- در کلیه پرونده های اجرایی که مال مورد مزایده به بستانکار واگذار می‌شود، بدهکار می‌تواند ظرف دو …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

برخی از موکلین ما