اطلاعات و اخبار حقوقی

صفحه اصلی

اطلاعات و اخبار حقوقی

ابطال مصوبه سازمان امور مالیاتی درخصوص محدود کردن حق اصلاح اظهارنامه مالیاتی

ابطال مصوبه سازمان امور مالیاتی درخصوص محدود کردن حق اصلاح اظهارنامه مالیاتی
پیام رای: رأی شماره ۳۰۰۱۴۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عبارت “ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهار نامه مالیاتی، در مراجع مالیاتی مسموع نخواهد بود” از انتهای اطلاعیه مورخ ۲۰/ ۲/ ۱۴۰۲ دفتر روابط عمومی و فرهنگ‌سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شد متن دادنامه تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۱۴۱۲ شماره پرونده: ۰۲۰۰۹۴۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای امید یاهو طرف شکایت: سازمان امور …
ادامه مطلب

ماده واحده تاسیس موسسات مدیریت جمعی حقوق مالکیت ادبی و هنری

ماده واحده تاسیس موسسات مدیریت جمعی حقوق مالکیت ادبی و هنری
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ماده واحده «تأسیس مؤسسات مدیریت جمعی حقوق مالکیت ادبی و هنری» که در جلسه ۸۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۴۵٣ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می گردد: «ماده واحده- در راستای اجرای اقدام ملی (١۶) از راهبرد کلان (۹) نقشه مهندسی فرهنگی …
ادامه مطلب

ابطال اطلاق بند ۷ دستورالعمل اجرایی نام خانوادگی (درباره نحوه تغییر نام خانوادگی فرزندان کمتر از ۱۸سال)

ابطال اطلاق بند ۷ دستورالعمل اجرایی نام خانوادگی (درباره نحوه تغییر نام خانوادگی فرزندان کمتر از ۱۸سال)
اطلاق بند ۷ دستورالعمل اجرایی نام خانوادگی شماره ۵۴/ ش۴ مورخ ۱۳۸۰/۷/۵ مصوب شورای عالی ثبت احوال که مقرر داشته تغییر نام خانوادگی فرزندان کمتر از ۱۸ سال به درخواست پدر خواهد بود، در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شد و بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام شد متن دادنامه تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۹/۲۸       شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۴۹۰۵   شماره پرونده: ۹۹۰۳۳۳۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: …
ادامه مطلب

عدم ابطال بخشنامه غیرمالی دانستن اسناد اقرار به وصول، بذل، ابراء ذمه زوج و هبه مهریه

عدم ابطال بخشنامه غیرمالی دانستن اسناد اقرار به وصول، بذل، ابراء ذمه زوج و هبه مهریه
عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۳۸۳۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری  شماره پرونده: هـ ت / ۰۲۰۰۴۸۳ شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۹۴۴۹       تاریخ:۲۹/۰۹/۱۴۰۲ طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۸۳۴۱/۱۴۰۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گردشکار شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و …
ادامه مطلب

دستورالعمل اجرایی بهبود حفاظت از حریم خصوصی کاربران و شیوه جمع آوری، پردازش و نگهداری اطلاعات کاربران در سامانه ها و سکوهای فضای مجازی

دستورالعمل اجرایی بهبود حفاظت از حریم خصوصی کاربران و شیوه جمع آوری، پردازش و نگهداری اطلاعات کاربران در سامانه ها و سکوهای فضای مجازی
دستورالعمل اجرایی بهبود حفاظت از حریم خصوصی کاربران و شیوه جمع آوری، پردازش و نگهداری اطلاعات کاربران در سامانه ها و سکوهای فضای مجازی (بخش اول از سند سیاست ها و الزامات حفاظت از داده ها) مصوب یکصد و بیست و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور براساس وظایف و اختیارات مصرح در بندهای “۳-۲-۱-” و “۳-۲-۱۲-” آیین نامه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

برخی از موکلین ما