مجموعه نظریات مشورتی شهریور ، مهر و آبان ۱۳۹۸

هر فایل شامل کل مجموعه نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در آن ماه در قالب فایل PDF قابل مطالعه بر روی گوشی های هوشمند و ابزارهای الکترونیکی دیگر است

دانلود فایل شهریور ماه 1398

نظریه-های-مشورتی-شهریور-1398.pdf

دانلود فایل مهر 1398

نظریه-های-مشورتی-مهر-1398.pdf

دانلود فایل آبان ماه

نظریه-های-مشورتی-آبان-1398.pdf

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

برخی از موکلین ما