چگونه دادخواست بنویسیم/ شکواییه کیف قاپی

یف قاپی معادل "استیلاب" در فقه اسلامی است و "مستلب" که فاعل استیلاب باشد، کسی است که مال را علناً و آشکارا از غیر حِرز، می رباید. از همین روی ماده 657 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بیان داشته، هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی، جیب بری و امثال آن شود، به حبس از یک تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. فلذا این عمل دارای عنوان مجرمانه خاص خود بوده و نمی توان تحت عنوان سرقت آنرا مورد پیگیری قرار داد.
نمونه شکوائیه کیف قاپی
مشخصات شاکی: ...
مشخصات مشتکی عنه در صورت وجود: ...
تاریخ وقوع جرم: ... روز ... ساعت...
محل وقوع جرم ...
دلایل شکایت:
حضور شخص شاکی یا وکیل وی
اصل و فتوکپی از کارت ملی شاکی
اصل و کپی گزارش و صورتجلسه کلانتری
عندالزوم شهادت شهود
استناد به فیلم دوربین مداربسته در صورت وجود
شرح شکایت:
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب...
باسلام و احترام
در تاریخ.... در خیابان... روبروی بانک ... فردی سوار بر موتور سیکلت مبادرت به ربودن کیف بنده نموده است. ظاهراً موتورسوار توسط مردم دستگیر و به نیروی انتظامی تحویل گردید. فلذا از مقام محترم مستند به ماده 657 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، تقاضای تعقیب قانونی و و مجازات وی مورد استدعاست.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

برخی از موکلین ما