شرایطی که زن می‌تواند تقاضای طلاق کند

با سلام. شوهرم بشدت با من بدرفتاری می‌کند. مدام ناسزا می‌گوید و هیچ حقی برای من قائل نیست. آیا من می‌توانم درخواست طلاق بدهم؟

پاسخ :

شرایطی که زن در صورت وجود آنها می‌تواند تقاضای طلاق کند به این شرح است:
۱- خودداری شوهر از دادن نفقه و همچنین عجز او و عدم امکان الزام شوهر.
۲- غیبت طولانی و بی‌خبر شوهر، پس از 4 سال مفقود‌الأثر بودن مرد، زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.
۳- در موارد اثبات شرایط عسر و حرج زن، اگر ادامه زندگی، بدون مشقت و رنج ممکن نباشد، زن حق طلاق دارد.
4- درصورتیکه زن وکالت در طلاق داشته باشد.
در این نوع طلاق چنانچه شوهر، حقوق واجبه زن را ایفاء نکند و الزام او نیز ممکن نباشد، حاکم، شوهر را اجبار به طلاق می کند و در صورت امتناع وی، حاکم راساً، زن را طلاق می دهد. اما چنانچه زوج معسر باشد و نتواند حقوق شرعی و قانونی زوجه را نقداً بپردازد و حکم اعسار وی نیز صادر و قطعی شده باشد، از پرداخت فوری حقوق شرعی و قانونی معاف و مکلف به ایفای حقوق مزبور پس از طلاق مطابق با حکم اعسار صادره است.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

برخی از موکلین ما