نمونه دادنامه‌ی اخذ شده در خصوص ضبط ضمانت نامه بانکی

در این پرونده موکل ( مشتکی عنه) که دارنده‌ی آزانس مسافرتی می‌باشد با توجه به عدم بازگشت شاکی از سفر سیاحتی به حوزه‌ی شینگن ( این سفر توسط آژانس ایشان ترتیب داده شده بود )اقدام به ضبط ضمانت نامه بانکی ایشان نموده است و در همین خصوص شکات اقدام به طرح شکایت خیانت در امانت و کلاهبرداری نموده‌اند

پرونده در دادسرا مطرح و پس از حضور در چند جلسه رسیدگی و ارائه دفاعیات لازم قرار منع تعقیب موکل صادر می‌گردد

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

برخی از موکلین ما