دادگاه تجدیدنظر حق تشدید مجازات را ندارد ( نکته حقوقی )

سلام. بنده بدون سابقه هستم در یک پرونده به موضوع ۱۵۵گرم کراک و ۱۰گرم حشیش و تریاک و یک قبضه کلت که و بعد از ورود ضابطین همسایه بنده از روی دیوار پلاستیک حاوی موارد ذکر شده را به مامورین داد و من رو به ستاد برده و اصرار داشتن که تمامی انها از من است با اینکه بنده تقاضای اثرانگشت و آزمایشگاه کردم هیچ اقدامی صورت نگرفت و بازپرس پرونده به من بازداشت موقت ۲ماه و داد. بعد از ۲۳روز کتبا اقرار و با تامین بیرون آمدم و برای اسلحه پس از اعتراض از سوی دادگاه تجدید نظر به یک سال حبس تعزیری و ۴سال تعلیقی محکوم شدم و برای مواد هم به ۱۵سال تعزیری و ۱۵ سال تعلیقی و ۳۰۰میلیون تومن محکوم شدم که به علت مریضی کویید ۱۹ بنده، زمان اعتراض رد شد و با مدارک لازم جهت بیماریم پرونده به دیوان عالی فرستاده شد و از انجا نقص پرونده اعلام شد به دلیل عدم تناسب و به دادگاه بدوی همجوار ارجاع شد که آنجا هم به ۱۲سال حبس تعزیری و ۱۴۰میلیون جزای نقدی محکوم شدم و با ماده ۴۴۲که پس از تسلیم به حکم و ماده ۴۴۲ به ۹ سال تعزیری و ۱۲۰ میلیون جریمه محکوم و پرونده به اجرای احکام ارسال شد و پس از اخطار اولی خود را معرفی کردم و پس گذشت چند ماهی با بازداشت سندم موافقت شد و قاضی اجرای احکام برای اعمال ماده ۱۳۴ پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال کرده با اینکه بنده فاقد سابقه کیفری هستم به علت تجدید جرم تمامی دادنامه های قبلی را فسخ کرده و ۱۴ سال حبس تعزیری و ۱۴۰میلیون و برای اسلحه ۳سال و ۷ ماه حبس بریده و گفته حکم قطعی هست. لطفا هر راهنمایی در این مورد دارید بهم بگین.  ممنون.

 

پاسخ :

با توجه به اقرار صورت گرفته حکم قطعی است.
اما حکم‌ دوم شدیدتر از حکم‌ اول بوده است. چون‌ در حکم‌ اول تمامی جرایم شما تعلیق شده و دادگاه تجدیدنظر حق تشدید مجازات را ندارد. لغو ‌تعلیق به نوعی تشدید مجازات است. به هر حال در نهایت می توانید تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ نمایید.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

برخی از موکلین ما