بخشنامه تعیین حقوق ورودی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار به میزان ۳۰ درصد

موضوع: حقوق ورودی گوشی تلفن همراه – بند (ط) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲

مهلت اعتبار بخشنامه: تا اطلاع ثانوی

مرجع ابلاغ کننده: معاون قوانین مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام

پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰۲/۶۱۶۲۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۵/۹ با عنایت به مفاد نامه شماره ۷۶۵۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی، دستور فرمایید؛ مأخذ حقوق ورودی بابت واردات گوشی تلفن همراه خارجی با ارزش بالای ششصد دلار (۶۰۰)، در کلیه رویه های غیر تجاری به میزان (۳۰) محاسبه و وصول گردد. مراتب جهت اطلاع و هر گونه اقدام لازم برابر مقررات ارسال می گردد.

علیرضا صدری خواه

مدیر کل دفتر واردات

بخشنامه تعیین حقوق ورودی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار به میزان ۳۰ درصد

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

برخی از موکلین ما