آیین نامه اجرایی حمایت از کسب وکارهای برخط حوزه بیمه و تقویت نظام تنظیم گری حوزه بیمه های تجاری

آیین نامه اجرایی حمایت از کسب وکارهای برخط حوزه بیمه و تقویت نظام تنظیم گری حوزه بیمه های تجاری

  •  شماره ۱۶۰۶۴۷/ت ۶۰۵۸۱ک
  • ۲/۹/۱۴۰۱

 

  • وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
  • وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت اطلاعات
  • وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
  • سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
  • معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۲۳۳۱۳/ت۵۹۳۶۹هـ مورخ ۱۱/۱۰/۱۴۰۰ و اصلاح بعدی آن، آیین نامه اجرایی حمایت از کسب وکارهای برخط حوزه بیمه و تقویت نظام تنظیم گری حوزه بیمه های تجاری را به شرح زیر تصویب کردند:

آیین نامه اجرایی حمایت از کسب وکارهای برخط حوزه بیمه و تقویت نظام تنظیم گری حوزه بیمه های تجاری

ماده۱ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در راستای ساماندهی و حمایت از کسب وکارهای برخط حوزه بیمه و تقویت نظام تنظیم گری حوزه بیمه های تجاری ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیسجمهور، دستورالعمل ضوابط فعالیت سکوهای خدمات بیمه ای را با رعایت قوانین و موارد زیر تدوین و ابلاغ نماید:

۱ـ سکوهای خدمات بیمه ای به عنوان کارگزار یا تجمیع کننده بیمه شناسایی می شوند.

۲ـ سکوهای خدمات بیمه ای، می توانند امکان صدور برخط انواع بیمه نامه ها را با رعایت قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ـ و سایر مقررات مربوط فراهم نمایند.

۳ـ ممنوعیت هرگونه نهادسازی یا ایجاد ساختار و تشکیلاتی که منجر به ایجاد نهاد واسط برخط جدید شود.

۴ـ ارتقای نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور تقویت فضای رقابتی، سلامت و شفافیت بازار، سکوهای خدمات بیمه ای و جلوگیری از رفتارهای انحصارگرایانه و ضدرقابتی با ابزارهای برخط و هوشمند و فناوری های تنظیم گر.

۵ ـ امکان انعقاد قرارداد سکوهای خدمات بیمه ای با چند مؤسسه بیمه با رعایت مقررات مربوط و رقابت پذیری و ارایه خدمات نوآورانه.

ماده۲ـ سکوهای ارائه خدمات بیمه ای به عنوان نمایندگان مؤسسات بیمه ای تلقی شده و خدمات تبادل داده ای فعلی مورد نیاز ارائه دهندگان خدمات بیمه ای برخط توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات بیمه تا زمان تصویب دستورالعمل موضوع ماده (۱) این آیین نامه تداوم خواهد داشت.

این تصویب نامه در تاریخ ۱/۹/۱۴۰۱ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمد مخبر

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

برخی از موکلین ما