بخشنامه گمرک با موضوع اعلام مصادیق مهم ظن پولشویی درخصوص ارز مسافرتی

 

بخشنامه به کلیه گمرکات اجرایی سراسر کشور

با سلام و احترام،

با عنایت به «دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز/اسناد بانکی و ارواق بهادار بی‌نام همراه مسافر» ابلاغی طی نامه شماره ۱۴۰۰/۳۰۰۴۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۲ ضمن توجه به مفاد نامه بانک مرکزی به شماره ۹۸/۳۶۰۷۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ مبنی بر تشخیص ظن پولشویی که در این رابطه بر عهده گمرک گذاشته شده است (تصاویر پیوست) بدین‌وسیله شاخص‌های ذیل به عنوان مصادیق مهم جهت هرگونه بهره‌برداری و اقدام لازم اعلام می‌گرد:

۱. افراد کثیرالسفر در هریک از مرزهای ورودی و خروجی با لحاظ سایر موارد ظن به پولشویی؛

۲. افراد مشکوک موضوع لیست تحریکی ارسالی از مرکز اطلاعات مالی؛

۳. افراد دارای سابقه در مراجع قضایی مندرج در سامانه قضایی؛

۴. اظهار ارزهای نامتعارف فاقد توجیه منطقی با لحاظ سایر موارد ظن به پولشویی؛

۵. همراه داشتن مبلغ عمده ارز توسط یک شخص و تقسیم آن بین افراد جهت ورود به کشور.

لازم به ذکر است شاخص‌های فوق واجد جنبه تمثیلی بوده و درصورت مشاهده سایر شواهد و قرائن به ظن پولشویی، مراتب از طریق سامانه ارز همراه مسافر با ذکر مشخصات کامل مسافر و دلایل مربوطه اقدام لازم به عمل آید.

بدیهی است حسن اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام اجرایی آن گمرک می‌باشد.

رضا گلی

مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمان‌یافته

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

برخی از موکلین ما