آیین‌نامه اجرایی تعیین نحوه از کارافتادگی کلی جانبازان و آزادگان

آیین‌نامه اجرایی تعیین نحوه از کارافتادگی کلی جانبازان و آزادگان

تصویبنامه شماره ۱۶۱۷۹۴/ت۵۴۷۰۴ه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ هیات وزیران

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

بنیاد شهید و امور ایثارگران- سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۴/۱۲/۱۳۹۸ به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح (با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد ماده (۱۸) اصلاحی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران -مصوب ۱۳۹۵- آیین نامه نحوه تعیین از کارافتادگی کلی جانبازان و آزادگان را به شرح زیر تصویب کرد.

آیین نامه اجرایی نحوه تعیین از کارافتادگی جانبازان و آزادگان

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران

۲- نیروهای مسلح: ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

۳- کمیسیون پزشکی: کمیسیون پزشکی تخصصی بنیاد و کمیسیون‌های عالی پزشکی نیروهای مسلح.

۴- از کارافتادگی کلی: وضعیت جانبازان و آزادگان دارای اختلالات و نقص‌های جسمی یا روانی ناشی از جانبازی با تشخیص کمیسیون پزشکی و همچنین وضعیت‌های اجتماعی، اقتصادی، شغلی و سابقه حضور در جبهه آنها به گونه‌ای است که آنان را با محدودیت‌هایی مواجه نموده که بر اساس مفاد این آیین‌نامه از کارافتاده کلی تشخیص داده می‌شوند.

ماده ۲– جانبازان و آزادگانی که بر اساس تشخیص کمیسیون پزشکی و با توجه به سایر عوامل مندرج در جدول زیر حداقل (۶۶) امتیاز از مجموع امتیازات را کسب کنند، مشمول از کارافتادگی کلی قرار می‌گیرند:

تبصره- تعیین مصادیق ردیف‌های (۳) و (۴) جدول موضوع این ماده بر عهده بنیاد بر اساس آزمون وسع و تعیین مصادیق ردیف (۵) جدول یاد شده بر اساس گواهی‌نامه‌های صادره از مراجع ذی‌صلاح اعزام کننده می‌باشد.

ماده ۳- جانبازان و آزادگان با حداقل سن (۱۸) سال تمام و تا زمان سن بازنشستگی بر اساس قوانین مربوط، مشمول این آیین‌نامه می‌باشند.

ماده ۴- تشخیص از کارافتادگی کلی برای کارکنان پایور نیروهای مسلح بر عهده کمیسیون‌های پزشکی نیروهای مسلح و برای بسیجیان، سربازان و نیروهای مردمی، بر عهده کمیسیون پزشکی می‌باشد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

برخی از موکلین ما