10 نکته حیاتی در تنظیم قولنامه های فروش

در صورتی که معامله به صورت وکالتی است از دفتر خانه صادر کننده وکالت استعلام بگیرید و یا روش دیگر اینکه میتوانید با مراجعه به سامانه آنلاین  استعلام  به آدرس http://confirm.ssaa.ir  که برای همگان در دسترس است ، استعلام و تصدیق اصالت و تاریخ و اعتبار وکالتنامه را مشاهده کنید.

 استعلام سند از دفاتر اسناد رسمي  كه در رهن نبودن و بازداشت نبودن و توقیفی نبودن و کاربری و اصالت سند را مشخص ميكند و همچنین روش دیگر اینکه با مراجعه به سامانه  آنلاین  استعلام  سند به آدرس http://estate.ssaa.ir   که برای همگان در دسترس است استعلام تصدیق اصالت سند مالکیت را مشاهده کنید ( البته اين سامانه تنها براي اسناد تك برگي كاربرد دارد ).

تعیین جریمه روزانه برای عدم اجرای هریک از تعهدات طرفین از جمله : عدم تحویل ملک ، عدم پرداخت ثمن معامله ، عدم تنظیم سند برای انتقال 

 تعیین حق فسخ به دلیل عدم پرداخت ثمن معامله تا تاریخ مشخص و اگر چکی دریافت میکنید شرط فسخ برای برگشت خوردن چک ها ذکر شود که اگر هریک از چک ها در هنگام ارائه به بانک پرداخت نشود فروشنده حق فسخ یکجانبه را دارد و میتواند بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی ملک را به دیگری واگذار کند و در این حالت و در این حالت صرفا مبلغ پرداختی خریدار به کسر 10 درصد قابل استرداد خواهد بود "
 
 در صورتی که معامله به صورت وکالتی است حتما در قولنامه بنویسید که انتقال سند به صورت وکالتی است .

  قولنامه را تا زمانی که حداقل یک سوم ثمن معامله پرداخت نشده تحویل ندهید  چون بارها پیش امده که خریدار ملک را اصطلاحا زخمی کرده نتوانسته مابقی را پرداخت کند و فروشنده را گرفتار کرده 

تعیین دفترخانه / تعیین هزینه های انتقال سند که معمولا هزینه دارایی شهرداری بر عهده فروشنده و حق التحریریه ( هزینه دفتر خانه ) نصف نصف بر عهده طرفین است 

 در صورت وامدار بودن : تعیین هزینه های واگذاری و یا انتقال وام و یا تعویض ضامن و همچنین  ضمانت های لازم برای پرداخت اقساط وام تعیین شود مثلا اقرارنامه در دفتر خانه از خریدار بگیرید که متعهد شود اقساط را سروقت پرداخت کند و اگر سروقت اقساط را پرداخت نکند باید روزی فلان مبلغ به فروشنده جریمه دهد و یا یک برگ چک به مبلغ کل وام به فروشنده دهد مبنی بر ضمانت پرداخت اقساط

 در قولنامه ذکر شود که تا روز تحویل ملک یا انتقال سند فروشنده باید تسویه آب ، برق ، گاز را تحویل خریدار دهد .

 متعلقات منزل با جزییات کامل دقیقا ذکر شود مثلا پکیج مارک  فلان دارای 6پنل سالم و روشن (حتی با عکس) ، متاسفانه بارها دیده شده که در هنگام تحویل ملک متعلقات عوض شده  یا کلا برداشته شده است

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

برخی از موکلین ما