نقد آیین نامه پیشنهادی جنبش 800 زن

در باب آیین نامه پیشنهادی منع خشونت جنسی علیه زنان در محیط کار، که توسط جنبش هشتصد زن تهیه شده است:


مسلما این اقدامات بسیار روشنگر و حمایتی و در راستای امنیت بانوان در محیط سینمایی و تئاتر کشور است که می‌تواند با حمایت جامعه صنفی بسیار تاثیر گذار باشد  و بدون شک می‌بایست مورد توجه و حمایت همگان قرار بگیرد
 در طی یک سلسله پست به نقد این آیین نامه می‌پردازم که امیدوارم به هر چه استاندارد‌ شدن آیین نامه پیشنهادی منجر گردد
ایرادات شکلی
یک. تاکید و استفاده مکرر از جمله نظر به اینکه در دیباچه علاوه بر اینکه از نظر نگارشی صحیح نمی‌باشد در حداقل استانداردهای مقررات نویسی هم جایی ندارد و بسیار بهتر است که این موضوع با لیست کردن موارد ذیل هم و حذف تکرار مناسب سازی شود
دوم. در فصل اول که به نام تعریف، نام‌گذاری شده است باتوجه به اصول مقررات نویسی نیازی نمی‌باشد که برای هر تعریف ماده‌ای جداگانه اختصاص یابد و ترتیب بندی با حروف ابجد به استاندارها نزدیکتر است از طرفی این فصل ناقص می‌باشد چرا که تمامی مواردی که نیاز به تعریف دارد در آن درج نشده است
به عنوان مثال دبیرخانه که در ماده شش تعریف شده است می‌بایست در این فصل و به عنوان تعریف به آن پرداخته می‌شد یا تصمیم که در بند سوم ماده هشتم و در فصل دیگری تعریف شده است
سوم. ذکر عبارات و جملاتی است که اصولا در مقررات نویسی جایگاهی ندارد و ممکن است گاهی حتی جنبه فکاهی نیز به مقررات بدهد به عنوان مثال کلمه نیشگون در  تعریف خشونت جنسی در ماده سه آیین نامه که به نظر می‌رسد حتی با عدم ذکر آن نیز آسیبی به تعریف و مصادیق ارائه شده وارد نمی‌شد

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

برخی از موکلین ما