قانون ارجاع اختلاف شرکت سهامی بیمه ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور)

وزارت امور خارجه

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون ارجاع اختلاف شرکت سهامی بیمه ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم آذر ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۱/۹۰۲۱۲ـ ۸۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی

قانون ارجاع اختلاف شرکت سهامی بیمه ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری

ماده­ واحده ـ به شرکت سهامی بیمه ایران اجازه داده می‌شود در اجرای ماده (۱۱) قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۲۳ با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری نسبت به طی فرایند داوری مطابق موافقتنامه مذکور درباره اختلافات ناشی از مطالبات آن شرکت از دولت بحرین اقدام نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده­ بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم آذرماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

برخی از موکلین ما