تجمیع دادگاه‌های خانواده تهران در دو مجتمع قضایی

 به نقل از ایسنا، یحیی جعفری رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در این باره اظهارکرد: نظر به پراکندگی شعب دادگاه خانواده و استقرار آن در شش مجتمع قضایی (خانواده یک، خانواده دو، شهید باهنر، شهید مطهری، شهید صدر و شهید مفتح) مدیریت محاکم تهران بلحاظ ضرورت و اداره بهتر امور، رسیدگی تخصصی و تقویت نظارت بر رسیدگی‌ها به تدریج شعب رسیدگی به دعاوی خانواده در مجتمع‌های قضایی شهید صدر، شهید مطهری و شهید مفتح را به مجتمع‌های قضایی خانواده یک و دو انتقال، و در سه مجتمع (خانواده یک، دو و شهید باهنر) متمرکز کرد.

رئیس کل محاکم تهران گفت: در سال جاری با بررسی و اقدامات فنی و کارشناسی لازم و جلب نظر مدیران مرتبط، موفق شدیم با انتقال شعب قضایی خانواده از مجتمع قضایی شهید باهنر، کلیه شعب را در مجتمع‌های قضایی خانواده یک در جنوب شرق و خانواده دو در شمال غرب تهران متمرکز کنیم.

وی در ادامه اظهار کرد: ارتقاء رسیدگی‌های تخصصی، صرفه جویی در امور دادرسی (امکانات و نیروی انسانی)، مدیریت بهتر امور، تعدیل در ارجاع پرونده‌ها و وارده به شعب، تقویت نظارت بر روند رسیدگی‌ها و دادرسی و ایجاد رویه واحد در نظرات قضایی از جمله اهداف این امر بوده است.

جعفری بیان کرد: از آنجایی که در تهران تاکنون اختصاصی کردن شعب خانواده موضوع قانون حمایت از خانواده اجراء نشده است با این اقدام و بررسی‌های اولیه، مقدمات اجرای آن و اختصاصی کردن شعب نیز فراهم شده است.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در پایان ذکر کرد: با تصمیم فوق از اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ کلیه دعاوی مربوط به امور خانواده در تهران در دو مجتمع قضایی خانواده یک و دو مورد پذیرش و رسیدگی قرار گرفته‌ است.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

برخی از موکلین ما