محکومیت اداره کل کارگزینی قوه قضاییه به پرداخت ۲۰ درصد فوق العاده شغل کارمندان شاغل در مناطق جنگ‌زده

شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رایی اداره کل کارگزینی قوه قضاییه را ملزم به پرداخت ۲۰ درصد فوق‌العاده شغل کارمندان شاغل در مناطق جنگ‌زده کرده است.

بر اساس این رای، عبارت «شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس» در بند ج ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، شامل شاغلان دوران پس از جنگ نیز می‌شود.

متن رای به شرح زیر است:

شماره دادنامه: ۲۳۴۱۷۴۲

مرجع رسیدگی: شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تجدیدنظرخواه: آقای …

تجدیدنظر خواندگان: دادگستری کل استان … – اداره کل کارگزینی کارکنان اداری قوه قضاییه

تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره ۴۵۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکی دادخواستی به خواسته «الزام به پرداخت ۲۰ درصد فوق العاده شغل کارمندان شاغل در مناطق جنگ زده طبق ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه از تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ تاکنون» تقدیم دیوان عدالت اداری نموده که در خصوص پرداخت ۲۰ درصد فوق العاده شغل حکم به ورود و در خصوص مزایای شاغلان مناطق عملیاتی حکم به رد شکایت صادر شده است.

رای صادره در مهلت قانونی مورد اعتراض تجدیدنظرخواه قرارگرفته و دادخواست تجدیدنظر پس از ثبت در دبیرخانه دیوان به همراه پرونده بدوی به این شعبه ارجاع شده است.

تبادل لایحه صورت گرفته و لایحه دفاعیه اداره کل کارگزینی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ ثبت دفتر شعبه شده است. اینک در وقت فوق العاده برونده تحت نظر است؛

با توجه به مدارک و مستندات موجود، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر انشاء رای می گردد.

رای شعبه

مطابق بند (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، «سازمان … و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال ۱۳۷۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نمایند.»

همچنین برابر بند ۲ بخشنامه شماره ۷۲۳۴۲۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ سازمان اداری و استخدامی کشور، حسب مفاد بند (ج) ماده صدر الاشاره، از سال دوم اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور، طبق مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نسبت به اعطای یک طبقه شغلی به کلیه شاغلان رسمی و پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام … گردد.»

با عنایت به این که عبارت «شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس»، مندرج در بند (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه اطلاق دارد شاغلان بعد از دوران دفاع مقدس را نیز در بر می گیرد.

بنابراین به استناد مقررات مذکور و ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه بدوی، حکم به ورود شکایت تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می گردد.

این رای قطعی است.

مستشار شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
فرشید دهقان

مستشار شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
محمود فریدونی فرد

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

برخی از موکلین ما