نظر تفسیری شورای عالی آموزش و پرورش: تحویل مدارک و پرونده تحصیلی به مادران مانعی ندارد

بر اساس این نظریه که از سوی محمدحسین کفراشی ابلاغ شده است، در شرایط عادی تفاوتی بین والدین در رسیدگی به امور تحصیلی فرزندان و اخذ مدارک تحصیلی و پرونده آنها وجود ندارد.

گفتنی‌ست در هفته‌های گذشته برخی رسانه‌ها از خودداری تحویل کارنامه دانش‌آموزان به مادر آنها در برخی مدارس خبر داده بودند. همچنین گفته می‌شد در اغلب مدارس پرونده تحصیلی دانش‌آموزان صرفاً به پدر آنها تحویل داده می‌شود.

مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان

با سلام و احترام

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص)  با عنایت به بروز ابهام در تفسیر لفظ ولی مندرج در تبصره یک ماده ۱۵۷ آیین نامه اجرایی مدارس مصوب ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش با عنوان «تحویل پرونده و مدارک تحصیلی دانش آموز به ولی یا سرپرست قانونی وی با تشخیص مدیر بلامانع است».

به پیوست نامه شماره ۱۲۰/۱۱۹۷۴۱ مورخ ۳ مهر ۱۴۰۰ متضمن تفسیر شورای مذکور مبنی بر اینکه در شرایط عادی هیچ تفاوتی بین والدین «پدر یا مادر» رسیدگی به امور تحصیلی فرزندان و اخذ مدارک و پرونده تحصیلی آنها وجود ندارد برای اجرا ابلاغ می‌شود

محمد حسین کفراشی

مدیرعامل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایت

از آیین نامه اجرایی مدارس مصوب ۱۴۰۰

ماده ۱۵۷- کلیه کارنامه ها و گواهی های تحصیلی صادره از مدارس با امضای معاون اجرایی (یا فردی که عهده دار این مسئولیت می‌باشد) و مهر و امضای مدیر مدرسه دارای اعتبار خواهد بود. صدور مدارک تحصیلی به صورت الکترونیکی با رعایت ضوابط مربوط، مجاز است.

تبصره ۱- تحویل پرونده و مدارک تحصیلی دانش اموزان به ولی یا سرپرست قانونی وی با تشخیص مدیر مدرسه بلامانع است.

تبصره ۲- صدور تأییدیه ارزش تحصیلی بر عهده اداره آموزش و پرورش منطقه می باشد.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

برخی از موکلین ما