دستمزد «مرخصی زایمان» به شکل ماهیانه پرداخت می‌شود

به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، در بخشنامه صادر شده از سوی مهرداد قریب، معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی، مقرر شد واحدهای اجرایی این سازمان پس از ارایه درخواست و ارسال مدارک دریافت کمک بارداری (مرخصی زایمان) از سوی بیمه شده و به محض ارسال لیست حق بیمه مربوطه با رعایت ضوابط مقرر در بند ۹ ماده ۲ و ماده۶۷ قانون تامین اجتماعی نسبت به صدور سند پرداخت مرخصی زایمان به صورت ماهانه اقدام و این فرایند را تا پایان مدت مرخصی زایمان ادامه داده و از موکول کردن پرداخت تعهد مذکور به اتمام دوره مرخصی زایمان خودداری کنند.

پیش‌تر نیز مرتضی موتورچی، سرپرست جدید روابط‌عمومی وزارت کار، در توییتی از تصویب این بخشنامه خبر داده بود.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

برخی از موکلین ما