۵ محکوم بولیوی به کشورشان منتقل شدند

محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری و رییس کمیته انتقال محکومان جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: با درخواست و رایزنی مقامات وزارت امور خارجه و دادگستری بولیوی و بررسی و تصویب آن در کمیته انتقال محکومان، پنج تن از محکومان بولیویایی که دوران محکومیت خود را در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران می‌گذراندند به کشور متبوعشان منتقل شدند.

اتهام این افراد قاچاق کوکائین به کشور بوده است که مرتکبین در فرودگاه‌های تهران، مشهد، اصفهان و اراک دستگیر و روانه زندان شدند.

با توجه با گذشت حد اقل پنج سال از دوران محکومیت این افراد که هریک از آنان به بیست تا سی سال حبس و جزای نقدی محکوم شده اند و درخواست مستمر و پیگیری‌های سفیر بولیوی در تهران به نمایندگی از دولت متبوعشان در اقدامی انسان دوستان و حقوق بشری تصمیم به انتقال این محکومان گرفتیم و آنان را به کشور متبوعشان منتقل کردیم تا باقیمانده دوران محکومیت خود را در زندان‌های بولیوی بگذرانند.

رئیس کمیته انتقال محکومان جمهوری اسلامی به کسانی که قصد سفر به جمهوری اسلامی ایران را دارند هشدار داد: همانند اکثر کشور‌ها مجازات سنگینی در انتظار مرتکبین قاچاق مواد مخدر می‌باشد و پلیس مبارزه با مواد مخدر و دستگاه قضایی ما اجازه نمی‌دهد مرز‌های زمینی، هوایی و دریایی جولانگاه تاخت و تاز قاچاقچیان گردد. جمهوری اسلامی ایران یکی از کشور‌های فعال و پیشرو در زمینه مبارزه با مواد مخدر است و اجازه نمی‌دهد قاچاقچیان مواد مخدر به اهداف خود دست یابند.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری از مقامات وزارت خارجه، دادستان‌های تهران، مشهد، اراک و اصفهان، ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، سازمان زندان ها، پلیس بین الملل، سازمان هواپیمایی، حفاظت پرواز، مرکز مدیریت بیماری‌های وزارت بهداشت، اعضای کمیته انتقال محکومان و همکاران خود دفتر همکاری‌های بین المللی در وزارت دادگستری که زمینه انتقال این محکومان را فراهم کردند تشکر و قدردانی کرد.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

برخی از موکلین ما