حذف فیزیکی پرونده های اجرایی ثبت از ۱۰ خرداد ۱۴۰۰

مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی در نامه ای به مدیران ثبت سراسر کشور، آن ها را ملزم به عدم تشکیل پرونده فیزیکی نسبت به اجرائیه های صادره و تقاضا نامه های پذیرش صدور اجراییه کرد.

به گزارش اختبار اجرای طرح فیزیکی پرونده های اجرایی علاوه بر صرفه جویی در هزینه موجب تسریع در انجام امور و رفع مشکل مفقودی پرونده‌ها خواهد شد و ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند از ۱۰ خرداد ماه سال جاری از تشکیل فیزیکی پرونده های اجرایی خودداری کنند.

متن کامل نامه دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی را در ادامه بخوانید:

 

مدیران کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ها

سلام علیکم

احتراما با عنایت به برنامه‌های تحولی قوه قضاییه، عوامل ریاست عالی سازمان همچنین اجرای بند ۶ مصوبه همایش سراسری مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ مبنی بر حذف فیزیکی پرونده های اجرایی و همچنین ایجاد امکان تورق، با توجه به بازخورد پایلوت استان‌های اجرای طرح مذکور علاوه بر صرفه جویی در هزینه های اداری و استفاده بهینه از فضای بایگانی ادارات موجبات تسریع در انجام امور و رفع مشکل مفقودی پرونده‌ها خواهد شد.

لذا مقرر می‌گردد از تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۰ ادارات اجرا از تشکیل پرونده فیزیکی نسبت به اجرائیه های صادره و تقاضا نامه های پذیرش صدور اجراییه خودداری نمایند. بدیهی است تا اتصال وب سرویس، ارجاع امر ارزیابی اموال به کارشناسان رسمی، ضمن اسکن و بارگذاری گزارش‌های کارشناسی و فیش های مربوطه نسبت به نگهداری اصول آنها اقدام لازم معمول گردد.

عبدالحمید مرادی

مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی

 

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

برخی از موکلین ما