نامه مورخ سی ام فروردین ماه ١٣٩٩ دکتر سید محمود کاشانی به رئیس قوه قضاییه

با سلام

معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه در نامة مورخ ١٣٩٨/١١/٣٠به شماره ٩٠٠٠/١٤٩٩٢/٥٠٠به اتحادیه کانون­ های وکلا و رؤسای کانون­ های وکلای دادگستری سراسر کشور اعلام کرده­ اند در اجرای ماده ٢٢ قانون استقلال کانون وکلا مصوّب ٥ اسفند ١٣٣٣ و با توجیهات مذکور در این نامه، ریاست محترم قوه قضاییه تصمیم بر اصلاح آیین ­نامه قانون استقلال کانون مصوب آذر سال ١٣٣٤ دارند. ارسال چنین نامه ­ای، نشان ­دهندة نادیده گرفتن سوابق چنین درخواستی از کانون ­های وکلای دادگستری است که به آگاهی جنابعالی می ­رسانم:

دانلود متن کامل نامه:

name_be_hojatoeslam_raeisi.pdf

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

برخی از موکلین ما