ایرادات شورای نگهبان به لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان

سیامک ره‌پیک، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان، با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی از عدم تایید لایحه رتبه‌بندی معلمان در این شورا خبر داد.

بر اساس این نامه، لایحه مزبور در جلسات متعدد شورا بررسی شده است و در نهایت با پایان مهلت قانونی بررسی، با ذکر برخی موارد ابهام و ایراد به مجلس اعاده شده است.

نامه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان درباره ایرادات لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان

 مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم آذر ماه یک‌هزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱- در تبصره ماده ۲، منظور از معیارهای ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲- ماده ۴،

۱-۲- از جهت اولویت‌بندی میان شاخص‌های مذکور در اعمال نظام رتبه بندی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲-۲- از این جهت که سنوات تحصیل در مراکز تربیت معلم نیز مبنای امتیاز در فرآیند رتبه بندی خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲-۳- از این جهت که در تبصره، منظور از عبارت «کماکان معلم هستند»، تصدی و اشتغال به معلمی است یا این که افرادی که علی رغم عدم اشتغال مستقیم به معلمی، عنوان شغلی آن ها معلم ذکر شده است را نیز شامل می شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳- ماده ۵، با توجه به اینکه تغییرات ایجاد شده نسبت به لایحه، منجر به افزایش بار مالی اجرای مصوبه خواهد شد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

۴- در ماده ۶،

۱-۴- اطلاق اجرای نظام رتبه بندی نسبت به حالتی که منجر به افزایش بیش از میزان مذکور در لایحه (۲۵ درصد افزایش نسبت به میانگین حقوق و فوق العاده های مستمر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری) می گردد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

۲-۴- در بند ۲، تعیین حداقل دریافتی مشمولین براساس معیار درصدی از مجموع حقوق و فوق العاده های بعضی از اعضای هیات علمی دانشگاه تهران، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

۳-۴- در تبصره ۳، از این جهت که مشخص نیست چنانچه پس از اعمال نظام رتبه بندی، منابع مالی لازم برای پرداخت از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ بیش از میزان مذکور باشد، چگونه عمل خواهد شد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴-۴- اطلاق منوط شدن اجرای مصوبه در سال های آتی به پیش بینی در بودجه های سنواتی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

۵- در ماده ۷،

۱-۵- اطلاق تفویض تعیین نحوه تشکیل هیات های ممیزه و همچنین شرایط توقف و تنزل رتبه به آیین نامه مذکور، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۲-۵- حضور دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در فرآیند تهیه آیین نامه از این جهت که در تهیه آیین نامه مشارکت خواهند داشت یا صرفا بر این فرآیند نظارت می کنند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

برخی از موکلین ما