دفتر حقوقی پرگاس

  • ​​​علی سیفی 

  • ​​​​​​​مهسا عباسی

  • ​​​​​​​وکلای پایه یک دادگستری


دفتر وکالت پرگاس مفتخر به مشاوره حقوقی، طرح دعوا، پیگیری پرونده و دفاع موثر در پرونده های صرفاً حقوقی و تجاری توسط وکلای پایه یک دادگستری با تضمین پیگیری امور شما در کلیه مسائل حقوقی و تجاری می باشد. 
خدمات ما در خصوص پرونده های حقوقی:
-تنظیم دادخواست،درخواست، لایحه دفاعیه اظهار نامه و...
-تنظیم کلیه عقود، قراردادها، اصلاح و تعدیل قرارداد ها
-شرکت در جلسات مالی شما، تضمین قرارداد ها و .....
-نصب داور ، قبول داوری برگزاری جلسات داوری و دفاع از حقوق موکل
-حل اختلاف خارج از دادگستری، صلح و سازش و .....

-طرح دادخواست وصول مطالبات، وصول وجه چک و سفته،استرداد لاشه چک و ... 
-توقیف اموال، ممنوع الخروجی،
-الزام به تخلیه ی، مطالبه اجور معوقه و....
-الزام به تنظیم سند رسمی،مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد و ...
-خلع ید ،مطالبه اجرت المثل ایام تصرف و خسارات وارد به ملک

-سرقفلی وحق کسب و پیشه 
-رفع اثر از اموال توقیفی،
-فک پلمپ،
-الزام به اخذ پایان کار
-الزام به ایفای تعهدات قراردادی
-مطالبه خسارت قراردادی و قانونی و.....
-افراز ، تفکیک و فروش مال مشاع
-دعاوی مسئولیت مدنی :افت قیمت خودرو،قصور پزشکی و ...
-امور راجع به وراثت: اخذ گواهی حصر وراثت، تقسیم ارث، مهر و موم و تحریر ترکه، تنظیم وصیت نامه، تنفیذ وصیت نامه
​​​​​​​-کمیسیون ماده 100، مطالبه قیمت روز ملک واقع در طرح شهرداری و .... 
-دعاوی خانوادگی: حضانت، ملاقات فرزند، طلاق، نفقه، اجرت المثل ایام زوجیت، تمکین، مهریه، طلاق توافقی در کوتاه ترین زمان بدون نیاز حضور زوجین
-امور حسبی :ولایت ،سرپرستی،
تعیین قیم برای صغار، تغییر نام کوچک و نام خانوادگی و
....
خدمات ما در خصوص امور راجع به شرکت ها:
-امور راجع به تاسیس شرکت تجاری  موسسه تجاری و غیر تجاری، ثبت صورتجلسات تغییرات
-حل اختلافات با مراجع اداری من جمله اداره مالیات ، سازمان تامین اجتماعی و ..
- تنظیم قرارداد کارگر و کارفرمایی و...