تعرفه پرگاس

صفحه اصلی

تعرفه پرگاس

خدمات پرگاستعرفه مشخص شده
1. طرح، پیگیری و‌دفاع در دعاوی مالی ۶۵ میلیون تومان
2. طرح و پیگیری و‌دفاع در دعاوی کیفری۷۵ میلیون تومان
3. انجام امور داوری۳۰ میلیون تومان
4. طرح و پیگیری و دفاع در دعاوی غیر مالی 30 میلیون تومان
5. مشاوره حضوری۷۰۰ هزار تومان
6. مشاوره تلفنی و یا اینترنتی۵۰۰ هزار تومان
7. انجام امور مربوط به اداره‌ی ثبت شرکت‌ها۳ تا ۸ میلیون تومان
8. تنظیم اوراق قضایی ( لوایح، دادخواست و شکوائیه) 3 تا ۵ میلیون تومان (به همراه یک جلسه مشاوره حضوری)
9. وکیل همراه در جلسات ساعتییک میلیون و پانصد هزار تومان
10. تنظیم قراردادها ۲ تا ۵ میلیون تومان
11. دعاوی مربوط به اوراق تجاری مانند سفته و چک6 تا 7 درصد ارزش ریالی موضوع دعوا

​نکته

جدول فوق برای شفافیت هر چه بیشتر در شرایط مالی دفتر و مراجعین تنظیم و منتشر شده است. احتمال تغییرات تا ۲۵ درصد (بیشتر یا کمتر) در مبالغ فوق الذکر وجود دارد چرا که ممکن است در موضوع ارجاعی به تشخیص گروه، نیاز به پیگیر بیشتر و یا کمتر وجود داشته باشد یا موضوع دارای ابعاد فنی و تخصصی باشد.

درخواست مشاوره

درخواست مشاوره

تخصص ما، برطرف کردن نگرانی‌های قانونی شماست.
با کارشناسان ما درتماس باشید و یا کافیست شماره خود را در باکس روبرو وارد نمایید، گروه وکلای پرگاس با شما تماس خواهند گرفت.

تماس با ما

ارسال کنید

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

برخی از موکلین ما